Soutenances 2017

Maria HINCU – G. Bardy dir.

Giordana CONTI – L.Begioni dir.

Paola APPETITO – L.Begioni dir.

Clémence JEANNIN – Y.Gouchan dir.

Giuseppe LOVITO – Y. Gouchan dir.

Patricia MADEIRA – S. Saffi dir.